Συγκέντρωση Μελών CITEA και Παρουσίαση

Συγκέντρωση Μελών CITEA και Παρουσίαση

Στα πλαίσια του στόχου του CITEA για ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των μελών του, διοργανώνεται η πιο κάτω εκδήλωση: 

"Κίνδυνοι και υποχρεώσεις που σχετίζονται με τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) για τις λύσεις και τις υπηρεσίες που προσφέρετε στους πελάτες σας"

Ημερομηνία: Πέμπτη, 29 Μαρτίου, 18.00 - 20.00
Τόπος: Bottega Amaro, Πινδάρου 14, Λευκωσία
Συμμετοχή: Δύο (2) άτομα ανά εταιρεία