Εγγραφή

Υποβάλετε την ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής σας στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA).