Η αποστολή μας

Η αποστολή μας

Η αποστολή του CITEA είναι να ενθαρρύνει, να προωθεί και να ενισχύει έμπρακτα τις σχέσεις μεταξύ των κυπριακών επιχειρήσεων ΤΠΕ, με στόχο την καταλληλότερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ΤΠΕ στην Κύπρος, στοχεύοντας στα ακόλουθα: